Over de methode Repairing Balance

De methode Repairing Balance© word al meer dan 25 jaar succesvol toegepast. De methode is zo basaal dat ze herstellend werkt op vrijwel alle vormen van mentale onbalans waaronder: burn-out, angst- en paniekklachten, depressie, onzekerheid, minderwaardigheid enz. De methode kenmerkt zich door een onderzoek- en herstelfase waardoor er ook op lange termijn resultaat merkbaar blijft. Kenmerkend voor de methode zijn:

Meten is weten, een uitgebreide intakemeting op het gebied van denken, gevoelens, overtuigingen (ook de onbewuste), lichamelijke klachten en gedrag, waarbij direct al zichtbaar wordt wat de oorzaak is van de innerlijke onbalans en op welke leeftijd dit is ontstaan. Een tussen- en eindmeting, waarbij alle gebieden nogmaals worden gemeten, maakt zichtbaar welke ontwikkeling de cliënt door het traject heeft doorgemaakt.

Werken vanuit het gevoel, kennis van en werken vanuit de gevoelsbeweging©, de gevoelsbeweging is een model waarin de samenhang tussen onze 12 positieve en 12 negatieve basisgevoelens wordt weergegeven. Repairing Balance gaat ervan uit dat wanneer al onze positieve gevoelens zich in voldoende mate hebben ontwikkeld wij de weg naar innerlijke balans terug kunnen vinden.

Van inzicht naar een nieuw evenwicht, er wordt een traject op maat aangeboden. Tijdens dit traject krijgt de cliënt inzicht in zich zelf en leert hij te handelen vanuit verbinding met zichzelf. Hij kan belemmerende overtuigingen loslaten en vervangen door ondersteunende overtuigingen. Niet ontwikkelde positieve basisgevoelens worden alsnog ontwikkeld. Doordat men zichzelf stap voor stap ontwikkelt en daarmee een nieuwe leefwijze leert, is het resultaat blijvend.

Lees verder op Meer over RepairingBalance over de achtergrond en het ontstaan van de methode.