Hulpverlening

Is het bij jou al vijf voor twaalf of staat het water je aan de lippen? Dan is er (eerst) meer ruimte en houvast nodig voor je überhaupt verder kunt en is het de hoogste tijd om de noodklok te luiden en een (tijdelijke) noodlijn aan te leggen. Who you gonna call?

Met de allerbeste bedoeling en groot respect voor de mensen die er werken, zijn veel hulpverlenende instanties overbelast, slecht bereikbaar, niet op elkaar afgestemd en moeilijk te doorgronden. Niet zelden levert een roep om hulp alleen maar meer stress en gedoe op en zakt het lood je alleen nog verder in de schoenen. Er is vaak wel aandacht voor het probleem maar niet voor jou.

Door de jaren heen heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd van hulpverleners op vakgebieden als: schuldhulpverlening, bijzondere bijstand zelfstandigen, jeugd- en gezinszorg en conflictbemiddeling. Tevens werk ik samen in een landelijk netwerk van coaches met ieder zo zijn eigen specifieke kennis en ervaring.

Om te voorkomen dat jouw situatie nog verder escaleert is het belangrijk dat er even iemand naast jou komt staan. Dat je als mens gezien en gehoord wordt en er iemand is die je wegwijs maakt bij het vinden van de juiste hulp.

Natuurlijk ben je blij met hulp van vrienden en familie maar wellicht schaam je je om daar je zaakjes op tafel te leggen of zijn zij zelf druk met het (over)leven. In een dergelijke situatie kan ik een onafhankelijk vertrouwenspersoon zijn die als een spin in het web er samen met jou voor zorgt dat je weer “lucht” krijgt.

Staat het water je aan de lippen of ken je iemand in je naaste omgeving voor wie dit geldt en wil je meer weten wat ik voor jou, hem of haar kan betekenen?

Neem contact met mij op deze situatie leent zich niet voor kant en klare oplossingen maar vraagt aandacht, zorgvuldigheid, snelheid  en een (ook financieel) passende oplossing.

Even iemand die er helemaal voor jou is